Вие сте тук:: Начало › Folding-Machines

Подгъващи машини


Машина за сгъване на чаршафи
Машина за сгъване на хавлии


ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СГЪВАЧНА МАШИНА?

1) ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД;
Фирмите, които не използват сгъвачна машина обикновено вършат работата на един човек или с много хора или я довършват в извънработно време с участието на други работници.

(Със сгъвачната машина един единствен човек може да сортира и сгъва минимум 1250 броя хавлии на час)

 2) ЗА СТАНДАРТИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА СИ;
Поради това че сгъвачните машини Толон са компютърно-контролирани сгъването е винаги стандартно. По такъв начин в предприятието ни успява да поддържа качествени стандарти на най-високо ниво.

 3) ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МАКСИМАЛНА ХИГИЕНА;
Не можете да предотвратите изпотяването на работещите в горещи и влажни перални помещения.

Когато използвате сгъвачна машина работещите докосват чаршафа само веднъж и по този начин се гарантира максимална хигиена.

 4) ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИНВЕНТАРА ИПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ;
Така например машината за сгъване на хавлии брои сгънатите хавлии на клиентите поотделно (за ръце-крака-баня).

По тази начин можете да следите както броя на сгънатите хавлии, така и производителността на вашия оператор.

 5) ЗА СОРТИРАНЕ НА ХАВЛИИТЕ;
Като цяло всички видове хавлии се перат едновременно и преди сгъването им тяхното сортиране представлява една отделна задача сама по себе си.

Сгъвачните машини Толон имат способността да разпознават вашите хавлии, така че вие само подавате хавлиите на машината, а тя ги сортира вместо вас.


Контакти

  • Address: Кърджали 6600, Бул. Първи май № 60
  • E-mail: office@dmi-bg.com
  • Mobile: 0878 104 432
  •          0888 100 659